Den danske regjeringen ønsker kontantfrie butikker

Publisert:

Den danske regjering legger frem et forslag om et treårig prosjekt med pengeløse butikker, skriver Danmark Radios Nyheter. I forslaget kan alle bortsett fra postkontor, apotek og sunnhetsklinikker avgjøre om de kun vil ta i mot kort- og mobilbetaling. Det samme pålegget gjelder varehandel som har post eller bank i butikk, samt salg av apotekvarer.

​Bakgrunnen for forslaget skal være at kontanter er dyrt å håndtere og øker faren for ran og svinn (underslag).

Sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke, Thor Martin Bjerke, forteller at det i flere år har vært diskutert pengeløse forretninger som et middel for å redusere ransrisikoen. Så langt har ikke dette vært en ønsket vei å gå av hensyn til de handlende. Det man derimot har innført i mange ransutsatte virksomheter er lukkede pengesystemer som på mange måter har samme effekt. All erfaring viser at et lavt utbytte gjør ran uinteressant. Mindre tilgjengelighet på kontanter kan som en uønsket effekt medføre at ranere tyr til andre "markeder" som gir høyere utbytte eller at man går fra å rane kontanter til å rane kapitalvarer eller varer med høy verdi. En slik endring har man sett i Sverige.

Bransjeorganisasjonen Dansk Erhverv som organiserer danske forretningsdrivende, har lenge ivret for å gjøre det mulig for forretninger å nekte å ta i mot kontanter. Også i Norge har det i spesielt ransutsatte næringer og nattåpne butikker/kiosker vært et økende ønske om å kunne nekte å ta i mot kontanter. Men lukkede pengesystemer har vært det som har blitt valgt, og dette ser ut til å ha ønsket effekt siden ran mot næringslivet har vist en positiv nedgang de siste årene (se figur).