Fysiske/tekniske sikringstiltak

Det finnes både tekniske og fysiske sikringstiltak som kan redusere sannsynligheten for kriminelle anslag.

De tekniske løsningene har til formål å virke avskrekkende, varsle reaksjonsapparatet (vaktselskap eller politi), redusere skadeomfanget eller bidra til identifisering av gjerningspersonene. Eksempler på dette kan være; Innbruddsalarmer, varsellys, høyttalere/sirener, tåkekanoner m.m.

De fysiske løsningene har til hensikt å virke avskrekkende, hindre anslag eller forsinke gjerningspersonenes adgang til verdier til reaksjonsapparatet kommer til stedet. Eksempler på dette kan være; Fysiske gitter, godkjente dører/låser, pullerter, gjerder, porter, bommer

Det er viktig ved valg av løsning at man ser på den lokale trusselsituasjon, utviklingen på landsbasis, vareutvalg/verdier og bygningens beskaffenhet. Ved å installere alarm vil man få en rask reaksjon og tyvene må forlate området raskt. Uten alarm kan tyvene holde på i flere timer og totalt tømme virksomheten for verdier. Mange velger å ikke bruke penger på sikkerhetsutstyr fordi det ikke har vært innbrudd tidligere eller fordi kostnadene overstiger egenandelen til forsikringen. Dette er meget korttenkt. Et innbrudd eller andre former for kriminalitet skader arbeidsmiljøet og gjør kundene usikre. Dersom de kommer til stengt butikk eller en butikk med redusert vareutvalg, går de til en konkurrent. Får de god service der, har man kanskje mistet en kunde for alltid. Disse forholdene har også sin pris, som få kalkulerer inn i regnestykket.

Kontakt gjerne Virke dersom du trenger råd og bistand.