Håndtering av avskjed/oppsigelse/suspensjon

Ingen forhold er like og hvert enkelt forhold må derfor vurderes for seg selv.

Har man ingen i organisasjonen med kunnskap om lovverket og arbeidsavtaler må slik kompetanse innhentes. Gjør man feil i en slik prosess skader det den ansatte så vel som firmaets omdømme. Virkes advokater har høy kompetanse på området og bistår gjerne med råd og veiledning.