Hvordan forebygge ran

Virke har i flere år arbeidet med å informere om hvordan man kan forebygge ran på arbeidsplassen og har siden 1997 administrert sertifiseringsordningen ”Sikret mot ran”.

Basert på denne erfaringen har vi valgt å etablere nettstedet www.sikret-mot-ran.no. De viktigste elementene finner du nedenfor.

Følgende fysiske tiltak må gjennomføres:

 1. Kassaapparat
 2. Kassaskuffen skal være låsbar og skjermet mot kundesiden. Pass alltid på å ha minst mulig penger i kassa. Summen skal tilpasses vekslingsbehovet.
 3. Seddelboks med tidsforsinket lås
  Sørg for jevnlig å overføre større kontantsummer fra kassaskuffen til seddelboks som bør festes med gjennomgående skruer eller ekspansjonsbolter. Velg seddelboks fra en seriøs leverandør (sidene vil senere oppdateres med en liste over leverandører pr. geografi). Følg leverandørens råd om montering.
 4. Godkjent oppbevaringsskap
  Verdiskap eller sikkerhetsskap listeført av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd FG (informasjon om de enkelte skap må rettes til de lokale forsikringsselskaper). Det plasseres i eget kontor eller avstengt rom. Nøkkelen til oppbevaringsskapet skal ikke oppbevares i lokalet etter stengetid. Nøkkelen skal ikke stå i låsen på dagtid.
 5. Sikret bakdør
  For å hindre at uvedkommende tar seg inn i forretningen, må bakdør/personalinnganger sikres best mulig med lås (kodet lås eller sikkerhetslås). Det må være lett å se ut før bakdøren åpnes (vindu eller kikkehull, i tillegg til et godt utelys og ringeklokke).
 6. Ekstra telefon/alarm
  Det må finnes en mobiltelefon eller annet alternativt kommunikasjonsmiddel til rådighet. Erfaring viser at en raner i mange tilfeller setter den ordinære telefonen ut av drift.
 7. Ransalarm
  Ransalarmen kan eventuelt kobles til eksisterende alarmanlegg. Det er utarbeidet godkjenningskriterier for alarmer fra FG.
 8. Høydemåler ved utgangsdøren
  Det er et godt hjelpemiddel for politiets etterforskning å ha en høydemåler ved hoveddøren eller ved andre områder en raner må passere. Denne hjelper deg til å danne det et inntrykk av ranerens høyde.

Daglige sikkerhetsrutiner

 1. Oppbevar ikke mer penger i kassen enn strengt nødvendig.
 2. Legg overskytende beløp i seddelboks eller verdiskap. Oppbevar nøkkelen til verdiskap minst mulig tilgjengelig. Må ikke henges i belte til betjeningen. Bruk eventuelt tidslås på skapet.
 3. Lås kassen og fjern nøkkelen når kassen ikke betjenes.
 4. Kassaoppgjør skal kun foretas i dertil egnede rom, aldri ved disken. Hvis du har liten plass, lås døren. Sørg for å hindre innsyn utenfra. 
 5. Transport av penger til bank/post om dagen skal gjøres til ulike tidspunkter. Ikke følg et fast mønster. Det kan være en fordel å benytte profesjonell pengetransport.