Kataloghaier en enorm kostnad for næringslivet

Publisert:

En undersøkelse blant Virkes medlemmer viste at 78 prosent hadde blitt kontaktet av katalogselskaper, og 12 prosent av selskapene svarte at de hadde betalt. Gjennomsnittlig tap for virksomheten var kr 5800.-.

Kataloghaier og fakturafabrikker er fiktive firmaer som utgir seg for å ha levert tjenester eller produkter til norske virksomheter ved at de sender falske fakturaer for dette. 

Dersom man antar at Virkes undersøkelse er representativt for næringslivet generelt blir tapet på flere ti-talls millioner.  Hovedorganisasjonen Virke har sammen med andre organisasjoner arbeidet i mange år med å få fokus på problemet slike bedragerier skaper for næringslivet.

- Dette er et stort problem som helt blir neglisjert av politiet, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.

Han har arbeidet med problemet i mer enn 15 år og har sett aktører komme og gå. Han sier det krever stort påtrykk for å få politiet til å etterforske.

- Dette skyldes delvis at det er tidkrevende og at det kreves kjennskap til miljøet, sier Bjerke.

Bjerke sier også at mange av aktørene operer fra Sverige, med norske domenenavn og norske telefonnummer, og bakmennene befinner seg i enkelte tilfeller i andre land som Malta og Thailand.

I Norge er det kun enkelte saker som er etterforsket og det er tatt ut tiltale mot personene som står bak. Mange av aktørene benytter postboksadresser i Oslo som firmaadresse og "frontere" som eiere av selskapene. Adresse i Oslo medfører ofte at anmeldelser henlegges fordi arbeidsmengden er for stor.

I møte med Nærings og Fiskeridepartementet, Justisdepartementet og Barne- og Likestillingsdepartementet 29 januar i år la Virke frem et forslag om å se på hva de har gjort i Sverige.

- Dette problemet må nå tas på alvor. Ser man til Sverige, har de på trappene en ny lov som gjør at utsendelse av svikfulle fakturaer eller tilbud i seg selv er ulovlig og kan straffes. Det vil si at politiet ikke lenger trenger å gå til omfattende etterforskning før de tar ut tiltale. I Sverige har man også etablert Nasjonalt bedragerisenter (NBC) der slike bedragerier skal håndteres, sier Bjerke.

- Dette er en måte å systematisere etterforskningen av slike saker på, som vi bør ta læring av, avslutter Bjerke.