Kataloghaier og fakturasvindel

mann som peker på perm

Hele 7 av 10 bedrifter blir utsatt for forsøk på katalogsvindel, ifølge en undersøkelse fra Virke. Virke hjelper deg med å beskytte din virksomhet, og komme deg ut av ufrivillige avtaler.

Kataloghaier koster det norske næringslivet store beløp hvert år, ved hjelp av villedende markedsføring, falske fakturaer og aggressive fremgangsmåter. Undersøkelse Virke har gjort, viser at norske bedrifter årlig blir forsøkt svindlet for over 2 milliarder kroner.

Hva er kataloghaier og fakturasvindel?

Kataloghaier er useriøse firma som lever av å villede norske bedrifter til å inngå verdiløse kontrakter eller selge unødvendige tjenester. Det kan for eksempel være snakk om en oppføring i en nettkatalog med likelydende navn som etablerte tjenester som www.1881.no eller www.gulesider.no.

Kataloghaier vil ofte lure stressede ansatte ved å opptre manipulerende, villedende og for eksempel påstå at det allerede finnes en avtale som bare skal fornyes eller bekreftes.

Fakturasvindlere vil sende tilbud i posten som til forveksling ser lik ut som en faktura. Beløpene vil ofte isolert sett være så små at de blir betalt uten nærmere gjennomsyn.

Enkelte selskaper tilbyr også å avslutte inngåtte avtaler med seriøse katalogselskaper på vegne av kunden, mot en avgift. Kunden underskriver en fullmakt som i realiteten gir leverandøren rett til å si opp alle typer avtaler uten at kunden blir informert.

Hvordan håndtere kataloghaier og fakturasvindel?

Det viktigste for å unngå å betale unødvendig til slike selskaper, er å ha gode rutiner i bedriften for å håndtere henvendelser fra selgere. Virke har utarbeidet en 10-punktsliste for hvordan best beskytte seg mot svindel.

Når skaden har skjedd, og du føler deg lurt inn i en avtale, er det viktig å holde hodet klart, og bestride kravet. Vi oppfordrer alle som mener de er utsatt for dette å registrere en klage på Varslingslisten.

Virke-medlemmer kan alltid kan ta kontakt med oss for gratis juridisk rådgivning, samt praktisk hjelp til å beskytte seg mot svindel. På våre medlemssider finnes også maler for protestbrev til katalogselskaper og anmeldelsesskjema.