Lagringstid for kameraopptak må utvides!

Publisert:

​ Virke mener Datatilsynets dispensasjon til NorgesGruppen og ICA om utvidet lagringstid for kameraopptak ikke er tilstrekkelig. Varehandelen trenger lagringstid utover syv dager i alle deler av butikklokalene for å kunne drive kriminalitetsbekjempelse.

​Virke gjentar derfor kravet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer personopplysningsforskriften.

Les brevet Virke har sendt til departementet her.