Nedgang i fakturabedragerier i Sverige

Publisert:

Antallet fakturabedragerier i Sverige har blitt redusert med 24 % sammenliknet med 2013.

​Brottsförebyggande rådet i Sverige har gitt ut en foreløpig oversikt over kriminaliteten i Sverige første halvår. Tallene viser at antallet anmeldelser av fakturabedragerier har gått ned fra 8181 anmeldelser 1.halvår 2013 til 6185 anmeldelser i samme periode i år.

Rolf Dahlberg, administrerende direktør i Visma Spc., som fører regnskap for mange svenske virksomheter, tror det er en sammenheng mellom nedgangen og at flere anmeldelser har ført til tiltaler og fellende dommer.

I Sverige har man de siste årene fått nytt lovverk mot denne type bedragerier og enheter i politiet har fått spesialopplæring i temaet.

- Dette er en gledelig utvikling, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke. – I 2011 var det nesten 17.000 anmeldelser av fakturabedragerier i Sverige. Den formidable nedgangen skyldes effektive tiltak og økt ressursbruk fra politiets side.

I Sverige er det gjort mye for å komme bedrageriene til livs.
-Dette burde være til inspirasjon for norsk politi, fortsetter Bjerke. – Her til lands vet vi ikke engang vet hvor mange fakturabedragerier som anmeldes. Det ikke finnes egne statistikkgrupper for dette.

I Norge er det kun de færreste som anmelder forsøk på fakturabedragerier.

Skuffende samarbeid
Virke er skuffet over det manglende samarbeidet mellom norsk og svensk politi.  - De fleste katalog-/fakturabedrageriene mot norske virksomheter skjer fra Sverige, derfor bør et bedre samarbeid komme på plass, sier Bjerke.

Vanligvis endrer de kriminelle adferd når nye tiltak mot dem iverksettes, og det viser seg at de svenske fakturabedragerne nå ser Norge som et interessant område. I Norge er det få "fakturafabrikker".