Nettkriminalitet blant de største truslene for detaljhandelen

Publisert:

​ Engelske handelsvirksomheter rapporterer om en økning i bedragerier rettet mot virksomhetene. Det meste av dette skjer via internett. Det er den britiske organisasjonen British Retail Consortium (BRC) som melder dette.

I årets BRC Retail Crime Survey, som nylig ble offentliggjort, melder virksomhetene at "online-bedragerier" er den største enkeltstående trusselen mot detaljhandelen de neste to årene.

Bedrageriene i Storbritannia økte med 12% fra 2013 til 2014 til 135.814 rapporterte tilfeller. Totalt utgjør dette 37% av kriminalitetskostnadene. Rundt 30% av respondentene mener bedragerier, inkludert nettsvindel er dens tørste trusselen. Deretter kommer tyverier foretatt av kunder (18%), tyveri av kundeopplysninger (15%) og utro ansatte (10%).

I likhet med norske virksomheter er de britiske forhandlerne bekymret for politiets evne til å oppklare den sterkt voksende nettkriminaliteten. Situasjon i Storbritannia i dag er at bare en liten andel av anmeldelsene fører til etterforskning av politiet. - Dette synes også å være situasjonen i Norge, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.

Undersøkelsen viser og så en nedgang i ran og grove tyverier og en antar at det oppfattes mindre risikabelt for de kriminelle å begå bedragerier enn å foreta fysiske angrep. Sannsynligheten for å bli oppdaget er mindre og utbyttet sannsynligvis høyere.

- Trendene som avdekkes i undersøkelsen er høyst relevant for Norge. Sier Bjerke. - Vi opplever en nedgang i samme type kriminalitet og varehandelen og næringslivet for øvrig opplever en mer sofistikert kriminalitet som politiet ikke har det rette verktøyet eller kompetansen til å etterforske.

- Virke etterlyser også en mer proaktiv holdning fra politiets side og ønsker velkommen de lovede næringslivskontaktene i de nye politidistriktene. Håpet er at disse vil kunne formidle trusselbildet både lokalt og nasjonalt til utsatte virksomheter, fortsetter Bjerke.

Også trussel fra utro ansatte
Trusselen er ikke bare bedragerier som kommer utenfra. I mange tilfeller ser man organiserte grupper som forsøker å verve ansatte eller få plassert egne folk i posisjoner som gir dem tilgang til informasjon om sikkerheten eller tilgang til verdier som passord, kredittkortinformasjon m.m.

- I USA har det blitt stjålet millioner av kredittkortopplysninger det siste året. De fleste av disse tyveriene har hatt sitt utspring i uærlige ansatte hos virksomheten eller underleverandører som har plasser spionvare i internsystemene. Det er naivt å tro at dett ikke vil skje i Norge avslutter Bjerke