Norge i toppen - tyverikostnader pr. familie

Publisert:

I Europa er det kun Storbritannia og Irland som har høyere tyverikostnadener pr. familie Norge. 

I en nylig offentliggjort undersøkelse over hva kriminaliteten koster varehandelen i Europa kommer Norge ut på en tredjeplass i hva kriminaliteten koster hver husholdning. Kostnaden utgjør i desember kr. 336  pr. familie i følge undersøkelsen.

Det er Centre for Retail Research i England som hvert år gjør en analyse av svinnet i varehandelen i forbindelse med julehandelen.19 land har vært med i undersøkelsen som analyserer de seks ”julehandelsukene” fra midten av november til 31 desember. Tallene avviker derfor fra Virkes egne tall som bare ser på desember måned. 

LandMillioner NOKNOK pr husholdningPlassering
Irland609.8583931
UK9.076.8403462
Norge727.3263363
Finland729.7693004
Frankrike7.283.9852705
Sveits964.3502676
Belgia/Lux.1.243.9152597
Sverige1.165.1642588
Danmark596.2932389
Italia502.73521810
- Det er viktig å presisere ar tallene bare er anslag basert på innrapporterte svinntall, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke. Jeg er overrasket over at UK og Irland ligger så høyt på statistikken, siden prisene på produktene i disse landene er en god del lavere enn det de er i Norge, sier han.
Vi er vant til at absoluttallene pr. familie for Norge er blant de høyeste i Europa. Når det gjelder svinn som en andel av virksomhetenes omsetning blir tallene annerledes, da er Norge mer i midtsjiktet.
Hva består kostnadene av?
Undersøkelsen viser total kriminalitetskost som er summen av butikktyverier, tyveri foretatt av ansatte og tyveri/bedrageri foretatt av leverandører og/eller deres ansatte.
Til tross for indikasjoner på at butikktyveriene har økt i 2012 sammenlignet med 2011 viser undersøkelsen at økningen for Norge bare er på 2,8 %. Det plasserer Norge på fjerdeplass over land med lavest økning. Bare Sveits, Sverige og Tyskland har lavere vekst i tap enn Norge.
I tillegg til tapet ved tyveri bruker varehandelen anselige summer til å sikre seg mot tyverier i desember måned. På årsbasis koster det varehandelen mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.
LandTotal krim.kost.Økning
Julen 2012ButikktyveriAnsatteLeverandører2011 - 2012
Mill. NOKMill. NOKMill. NOKMill. NOK
Østerrike662 313438 183178 37745 7543,6 %
Belgia/Lux.1 243 915759 587404 61479 7134,4 %
Tsjekkia347 664195 501120 71031 4535,6 %
Danmark596 293345 794207 90542 5944,0 %
Finland729 769427 051245 26057 4585,0 %
Frankrike
7 283 985
3 942 136
2 696 778
645 070
4,6 %
Tyskland
6 746 721
4 209 706
2 064 828
472 187
2,7 %
Hellas
484 164
298 042
146 660
39 462
6,3 %
Irland
609 858
311 871
242 481
55 506
4,7 %
Italia
5 027 351
3 120 623
1 533 666
373 061
3,2 %
Nederland
1 407 709
830 402
484 672
92 634
4,2 %
Norge727 326427 886243 88955 5512,8 %
Polen1 648 683847 209666 236135 2383,2 %
Portugal489 012285 348165 72837 9365,5 %
Spania3 452 5702 028 9991 202 673220 8984,0 %
Sverige1 165 164682 598405 64076 9261,7 %
Sveits964 350554 461341 58168 3091,1 %
UK9 076 8404 744 2183 910 184422 4383,4 %
Totalt Europa
42 663 688
24 449 616
15 261 882
2 952 189
3,6 %