Økokrim trekker frem faktura- og katalogbedragerier i sin trusselvurdering for 2018

Publisert:

Økokrims trusselvurdering for 2018 har trukket frem massebedragerier mot næringslivet som en stor trussel for seriøse næringsdrivende og referer til Virkes undersøkelse fra 2016 som viste at næringslivet ble forsøkt bedratt for om lag 2 mrd. det året. Heldigvis oppdager mange svindelen.

Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, er glad for at Økokrim også trekker frem katalog- og fakturabedragerier i sin trusselvurdering.

Se økokrims trusselvurdering for 2018 her.

- Virke har i over 20 år fått varsel fra medlemmene om denne type kriminalitet og deres frustrasjon når aktørene ikke iretteføres. Det er førstetter mange anmeldelser og lang tid at sakene tas tak i og da er de så omfattende at det krever store ressurser hos politiet, sier Bjerke. - De som blir berørt har få muligheter for å få dekket tapet. Dersom politiet hadde aksjonert tidligere ville kostnadene ved etterforskningen blitt vesentlig lavere,tiden før dom eller frifinnelse skjedd raskere og færre næringsdrivende ville lidd tap.

En rekke reportasjer om kataloghaier i TV2 i 2016

Det var etter omfattende varsler og klager fra medlemmene om henleggelser av et miljø i Trondheim i 2016 at Virke sammen med TV2 undersøkte utsagnene fra flere berørte. TV2 valgte ut fra det å undersøke sakene nærmere og laget en del reportasjer i TV2 nyhetene. På denne bakgrunn kontaktet Virke Riksadvokaten og ba om at denne typen kriminalitet ble behandlet av en egen gruppe etterforskere som kunne se utover politidistriktene og arbeide på landsbasis.

Bjerke sier at hans erfaring er at det er få som operer samtidig og at de fornærmede befinner seg over hele landet. En gruppe som kun arbeider med dette vil kjenne igjen aktørene og modus og raskt kunne starte etterforskning og iretteføring. Dette vil spare samfunnet for store kostnader og sannsynligvis også begrense statens tap av skatter og avgifter.

Har bare sett starten på slike bedragerier

Virke var sommeren 2017 i møte med Politidirektoratet, Økokrim, Kripos og representanter fra Riksadvokaten der problemet ble belyst og mulige løsninger drøftet.

- Selv om Virke ikke kom i mål med ønske om et eget etterforskningsteam så er vi fornøyd med at dette nå er tatt med i trusselvurderingen og at det Nasjonale Tverretatlige Analyse og Etterretnings Senteret (NTAES) også har fått i oppdrag å analysere dette området og evt. se på hva andre land gjør for å bekjempe kriminaliteten på området, sier Bjerke.

Han mener at vi bare har sett starten på slike bedragerier og at det vi nå ser er at aktørene har flyttet seg fra Norge til andre land som Malta, Thailand og Spania. Han advarer også mot en ny vri der folk lures til å delta på konkurranser eller fristes med at de har blitt trukket ut til å vinne mobiltelefoner og gavekort. I denne svindelen misbrukes logoene til kjente norske merkevarer og butikkjeder.

Få råd og hjelp hos Virke

På Virkes nettsider finnes flere råd om hvordan man unngår å bli lurt. Medlemmer av Virke kan også kontakte Virke for råd om hvordan de kan komme seg ut av avtaler man har blitt forledet til å inngå.