Oppfølging/ettervern

For å redusere skadevirkningene for de ansatte som har vært utsatt for ran eller grove trusler, er det viktig å etablere gode opplegg for ettervern.

Vedkommende som har blitt utsatt for hendelsen bør så langt det er mulig tilbys oppfølging umiddelbart etter opplevelsen. Det er av stor betydning for den enkelte å ha noen å snakke med. Det må raskt etableres profesjonell hjelp av helsefaglig personale.

Medlemmer av VIRKE kan kontakte SOSCON - Institutt for krisehåndtering (www.soscon.no).