Opptreden ved ran og trusler

  1. Følg de instrukser du får - ikke provoser – ikke se direkte på raneren.
  2. Bevar fatningen. Tenk på egen, kollegenes og kundenes sikkerhet.
  3. Forsøk å utløse eventuell alarm så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet.
  4. Observer typiske kjennetegn hos raneren: Utseende, påkledning, alder, høyde og spesielle trekk.
  5. Prøv å oppfatte navn, språk, dialekt.