Opptreden ved ran og trusler

 1. Følg de instrukser du får - ikke provoser – ikke se direkte på raneren.
 2. Bevar fatningen. Tenk på egen, kollegenes og kundenes sikkerhet.
 3. Forsøk å utløse eventuell alarm så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet.
 4. Observer typiske kjennetegn hos raneren: Utseende, påkledning, alder, høyde og spesielle trekk.
 5. Prøv å oppfatte navn, språk, dialekt.

Opptreden etter et ran

 1. Observer ranerens fluktrute, mulige kjøretøy o.l.
 2. Tilkall politiet.
 3. Lås døren. Skjerm for innsyn
 4. Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder.
  - tilkall, om mulig. legehjelp og/eller ettervernsgruppen.
 5. Beskytt eventuelle teknisk spor.
 6. Ikke rør ting raneren har tatt eller gått på
 7. Noter navn på vitner. Be dem vente til politiet kommer.
 8. Skriv ned signalement m.v. Ikke diskuter med kolleger eller vitner
 9. Ta kontakt med eier/sikkerhetsansvarlig.
 10. Møt Politiet på utsiden
 11. Ikke snakk med pressen. Henvis til politiet. Ikke snakk med noen om ransbeløpet.
 12. Sørg for at kolleger som skal til politiet for avhør får følge. La ikke ransutsatte personer være alene timene etter ranet. La ikke enslige dra hjem alene.