Presisering av kostnadene for tyverier i julehandelen

Publisert:

​Denne uken har det vært ulike medieoppslag rundt kostnadene av butikktyverier i julen. Flere medier har operert med et kostnadsnivå på 790 millioner kroner for tyverier i julen, basert på en nordisk undersøkelse publisert av Infratek Sikkerhet. Virke mener at dette er en gal tolkning av undersøkelsen.

​- Analyserer man tallene fra undersøkelsen grundig, ser vi at det stjeles for ca. 355 millioner kroner i julen, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke. - Altså mindre enn halvparten av det som blir presentert i mediene.

Undersøkelsen er utført av Centre for Retail Research (CRR) i England som anslår at butikktyveri og tyveri foretatt av utro ansatte utgjør ca. 1,09 % av omsetningen.

Virkes prognoser for julehandelen i desember er på totalt 50,5 milliarder kroner. Det vil si at butikktyveri og tyveri foretatt av utro ansatte utgjør totalt ca. 550 millioner kroner.

Av dette utgjør butikktyveri ca. 355 millioner og tyveri foretatt av utro ansatte ca. 196 millioner.

Nedenfor følger en oversikt over kostnadene ved tyveri i varehandelen for desember fordelt på fylker utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke som er basert på svinntall fra CRR:

Omsetning mill. nok
Svinn i
mill. nok
Butikktyver i mill. nok
Utro ansatte
i mill. nok
Østfold
2 350
31,3
16,57
9,13
Akershus
6 000
79,8
42,29
23,30
Oslo
6800
90,4
47,93
26,41
Hedmark
1700
22,6
11,98
6,60
Oppland
1750
23,3
12,34
6,80
Buskerud
2650
35,2
18,68
10,29
Vestfold
2400
31,9
16,92
9,32
Telemark
1600
21,3
11,28
6,21
Aust-Agder
1 000
13,3
7,05
3,88
Vest-Agder
1800
23,9
12,69
6,99
Rogaland
4650
61,8
32,78
18,06
Hordaland
5050
67,2
35,60
19,61
Sogn og Fjordane
950
12,6
6,70
3,69
Møre og Romsdal
2600
34,6
18,33
10,10
Sør-Trøndelag
3200
42,6
22,56
12,43
Nord-Trøndelag
1300
17,3
9,16
5,05
Nordland
2300
30,6
16,21
8,93
Troms
1650
21,9
11,63
6,41
Finnmark
700
9,3
4,93
2,72
Hele landet
50450
671,0
355,62
195,93