Ransforebyggende kurs reduserer ettervirkningene etter et ran

Publisert:

​Ran kan gi økt risiko for posttraumatisk stress (PTS) for de medarbeiderne som blir utsatt for det. Personer som har gjennomgått sikkerhetsopplæring i forkant har markant lavere risiko for å få PTS i etterkant av ranet enn de som ikke har en slik opplæring.

​Ran er en opprivende hendelse for de som blir utsatt for det. Selv om ransutviklingen de siste årene har vist en markant nedgang er det viktig å opprettholde høy fokus på de ansattes sikkerhet. Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke har fulgt ransutviklingen mot næringslivet i Norge i mer enn 10 år og forteller at ran "kommer og går" og et lavt antall ran et år ikke nødvendigvis indikerer at det fortsetter på samme nivå. Han er ikke tilhenger av skippertaksmentalitet men at fokus på sikkerhet opprettholdes også i gode tider. 
- Mørketiden er den perioden der ranene er flest, sier Bjerke.

Hvordan redusere påkjenningen av ran?
Det finnes ikke en standard oppskrift på hvordan man kan redusere påkjenningen eller etter-virkningene av et ran. Det erfaringene viser er derimot at gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse, reduserer faren for ran. Ransforebyggende opplæring (sikkerhetskurs) bidrar til å gjøre den ansatte tryggere om et ran skulle skje. Oppfølging etter et ran bidrar til å redusere ettervirkningene (PTS). Medlemmer av Virke kan kontakte SOSCON (www.soscon.no) for å få hjelp til ettervern dersom en traumatisk hendelse skulle skje. Tjenesten er betjent 24/7. Det er viktig at dette innarbeides i selskapenes rutiner.

Har man opplevd traumatiske hendelser tidligere i livet, ulykker, uventede dødsfall el.l., øker sannsynligheten for PTS med ca. 2,5 ganger, i følge rapporten. (Fra 13,8 % til 34,5 %.) Det er også viktig å merke seg at 9,8 % av personene som ikke hadde vært utsatt for ran også viste symptomer på PTS.

Kilde: Söndergaard, 2006 (Svensk forskningsrapport)

Les mer om temaet på www.sikret-mot-ran.no