Rutiner, kontroll og oppfølging

Uansett hvor godt man sikrer seg ved å kjøpe tekniske eller fysiske løsninger er den ansatte 80 prosent av løsningen.

Det er derfor viktig å ha rutiner for de fleste oppgaver som skal utføres. Spesielt viktig er det på sikkerhetsområdet. De ansatte må bli kjent med rutinene, få opplæring der de er i tvil og det må kontrolleres at alle følger reglene. Svikter man på et av områdene øker risikoen for ulovligheter.