Rutiner og opplæring

For å redusere skader på ansatte, svinn og sannsynligheten for at utro ansatte skal ”ta av lasset” i form av varer eller kontanter er det viktig at alle rutiner er dokumentert og at de ansatte er opplært.

Dette gjelder alle typer rutiner, men spesielt åpne- og stengerutiner, pengehåndtering, kassarutiner, varemottak, fakturakontroll, medisinhåndtering, personopplysninger, oppbevaring/kontroll av klientpenger, bruk av kameraovervåkning og alarmer, retur av varer, internkjøp, rabattavtaler og lignende.

Det er IKKE tilstrekkelig å ha rutiner og regler i en perm på bakrommet. De ansatte må få opplæring og bør også underskrive på at de har lest, fått opplæring i og forstått de viktigste rutinene. Det kan også være en ide og ta dette opp i personalmøter, diskutere om rutinene er forstått og om de kan forenkles eller forbedres. Gode rutiner og god opplæring reduserer svinn og usikkerhet og gir bedre kvalitet i alle ledd.