Sterk nedgang i ran mot næringslivet i 2012

Publisert:

Virkes statistikk over ran mot næringslivet viser at det i 2012 ble begått det laveste antall ran på seks år.

- Nedgangen skyldes nok en økt fokus på problemet hos politiet og en større bevissthet i næringslivet om at sikringstiltak er viktig, sier Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.

Bjerke påpeker at stadig flere får lukkede penge-systemer der de ansatte ikke har tilgang til kontanter. Alternativet til lukkede pengesystemer er såkalte dropp-bokser. Disse er manuelle, men har tilnærmet samme funksjon. Uansett løsning er formålet å redusere utbyttet ved et ran til et minimum. Mange har også sett nytten av å installere tåkesikring både mot innbrudd og ran.

- Det økonomiske tapet ved et ran i Norge er stort sett bagatellmessig for virksom-hetene, men det er belastningene de ansatte som blir utsatt for dette som gjør at vi må jobbe for å få en ytterligere nedgang i antall ran, sier Bjerke.

- Kombinasjonen lavere utbytte og en høyere oppklaringsprosent vil på sikt kunne holde antallet ran nede.

Forebyggingstiltakene som mange bransjer nå gjør bidrar til å holde trusselen noe i sjakk.

Vi må ikke bli late
- Nå som ranstallene er såpass lave er det viktig å ikke falle for fristelsen til å redusere på sikkerheten, sier Bjerke.

- Det vil straffe seg. Statistikken svinger i perioder og det kan skyldes at man blir litt ”lat” når trusselen oppfattes som lav. Men det er da de kriminelle kan slå til.

Detaljert ransstatistikk utarbeidet av Virke finner du her