Trusselbildet

Selv om det totale antallet anmeldelser i Norge i flere år har gått nedover er det ikke slik at trusselbildet har blitt mindre.

Vi ser en økt aktivitet fra utenlandske kriminelle, såkalte mobile vinningskriminelle (MVK). Det er ikke slik at de nødvendigvis er mer profesjonelle, men de har en større gjennomføringsevne og tapet ved hvert anslag er større enn tidligere. Både tapet av varer og skade på virksomheten er vesentlig høyere enn tidligere.

Næringslivet er i første rekke utsatt for

  • grovt tyveri/innbrudd
  • naskeri/butikktyveri
  • åsted for veskenappere og vekslingstyverier
  • transporttyverier
  • katalog/fakturabedragerier
  • ran og trusler

Ser man på de forskjellige bransjene er det særlig mindre kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner som er mest utsatt for ran. Når det gjelder grove tyverier har det de siste årene vært elektrokjeder, fotoforretninger og ur-/gull-/optikkvirksomheter som har vært utsatt for de groveste og mest omfattende tyveriene. Vi har også sett en økning av innbrudd i konfeksjonsforretninger med merkevarer og i enkelte sportsforretninger.

Hvilke bransjer som rammes varierer. Det kan tyde på at slike innbruddsraid går i bølger avhengig av etterspørsel og sesong. Flesteparten av slike innbrudd skjer i mørketiden, men det er også et helårsfenomen.

Butikktyverier er et helårsfenomen som i perioder domineres av utenlandske grupper som raider butikkene for spesielle varer. Dette skjer som oftest fra vår til sent på høsten. Noen opererer hele året.

Når det gjelder ran mot næringslivet blir de fleste utført av personer bosatt i Norge. De raner som regel i sitt nærmiljø, der de er kjent. Unntaket fra denne regelen er ran mot ur, gull og optikk. De senere årene har vi sett en økning i antallet utenlandske gjerningspersoner som også begår tilsvarende kriminalitet i andre land. De fleste ran skjer i perioden fra september til mai og vi ser at ran ikke lenger er et storbyfenomen, men at det skjer flere steder i landet.

Mer om ran på www.sikret-mot-ran.no.