Tryggere lunsj i Norge enn i Sverige

Publisert:

Fersk ransstatistikk viser at det er tryggere å gjøre ærender i lunsjen i Norge enn i Sverige. I timen mellom 12.00 og 13.00 ble det gjennomført 13 ran i Sverige i 2013, mens tallet for Norge er 0. Statistikken viser også ransnivået i 2013 var det laveste siden 1997 i Norge.

Omtrent et av fem ran i 2013 ble begått på en mandag. Og det er i tidsrommet mellom 21.00 og 22.00 og timen frem mot midnatt det ble begått flest ran. Den tryggeste tiden på døgnet er altså i lunsjen.

- Det som har vært mest vanlig i Norge de siste årene har vært at ranene blir utført morgen eller kveld. I en periode hadde vi en del ran ved åpning og stenging av virksomhetene, men vi ser nå en større spredning, selv om ran på kvelden er det mest typiske. Dette avhenger selvfølgelig av beliggenhet og sikkerhetstiltak. Det vil si at en virksomhet som har åpent i perioder der ranstrusselen er størst må ha flere og bedre sikkerhetstiltak enn en virksomhet som bare er åpen fra 10.00 til 17.00. Uansett åpningstid er beliggenhet og sikringstiltak avgjørende for om en butikk blir ranet eller ikke, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.

Oslo på ranstoppen

I 2013 ble det på landsbasis i snitt begått 2,65 ran per 100 000 innbyggere. For Oslos del er dette tallet 7,53. På en positiv bunnplassering finner vi Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, begge bidro med en null på statistikken.

- Ser vi på ransfrekvensen i Norge opp mot for eksempel ransfrekvensen i Sverige, som er 9 ran per 100 000 innbyggere, kommer Norge vesentlig bedre ut. Sammenligner vi Oslo med Stockholm, Gøteborgsområdet og området rundt Malmø så er tallene disse til sammenligning henholdsvis 11, 10 og 12, sier Bjerke.

Mer dagslys, færre ran

Hvis vi legger sammen ranstall for årene 2007-2012, ser vi en klar sammenheng mellom antall ran og antall timer dagslys.

- Vi ser tydelig at jo lengre og lysere dagene er, jo færre ran blir begått. Dette skyldes at flere er ute i gatene, og risikoen for å bli observert er større. I mørketiden trekker folk innendørs, sikten er dårligere og ranerne kan lettere og raskere komme seg i sikkerhet. Unntakene er ofte snøfall der sporsnø gjør at ranere raskere kan avdekkes. Dette gjelder for øvrig også annen type vinningskriminalitet, sier Bjerke.

Høy oppklaringsprosent

Det er for tidlig å si noe om oppklaringsprosenten på landsbasis, men informasjonen tyder på at politiet har høy fokus på disse sakene og at antall saker som oppklares er høyere enn tidligere. Det er et stort antall saker der raneren er tatt rett etter eller under ranet. I tillegg er det mange ran der det er tatt ut siktelser i ukene etter ranet.

- Politiet i Norge har de siste årene hatt en relativ høy oppklaringsprosent sammenlignet med andre typer kriminalitet. Sammen med økte sikkerhetstiltak i mange virksomheter har nok det bidratt til at antall ran har gått ned. Spesielt har Oslo siden 2009 hatt økt fokus på ran samtidig som utbyttet ved ranene har gått vesentlig ned, sier Bjerke.