Valg av leverandører

Skal man velge en leverandør som skal ha ansvaret for sikkerhetsinstallasjonene må man ikke bare se på prisen.

Virke har i flere tilfeller sett at leverandører har dumpet prisen og tilbudt komponenter som ser ut til å fungere tilstrekkelig, men som ikke er egnet til å løse kundens problem. Ofte har leverandøren et gitt sett med produkter og alle problemer skal løses med disse. Det blir som å forsøke og løse alle tekniske problemer med et sett verktøy, for eksempel en skrutrekker. Det går kanskje i 50 prosent av tilfellene, men når det virkelig gjelder står du fast.

Før man velger leverandør må man sette seg inn i problemstillingen, vite hvilke oppgaver som skal løses og så gå ut å innhente anbud.