KredittGjenvinning

Avtale for Virke Servicehandel om administrativ factoring og inkassotjenester slik at medlemmer raskt får tilbake penger og beholder sine kunder. Et komplett tilbud med stor vekt på kommunikasjon, kompetanse og intern kvalitetssikring.