Meld skade

 • Motor, Ting, Ansvar, Person og Reise

  Meld skade

  Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen etter du har trykket på linken over. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.

  Du kan også melde skade ved å ringe

  Tlf +47 915 03 850

  Ved skader eller sykdom i utlandet kan SOS International kontaktes på +45 7010 5050

 • Helseforsikring

  Meld skade

  Du kan også melde skaden ved å sende E-post til  eller ringe 

  Tlf +47 21 02 54 52