Meld andre skader

Noen viktige punkter når du skal fylle ut skademeldingen:

  • Forsikringstager; bedriften som er forsikret (ikke skadelidt).
  • Info om skadelidt.
  • Skadedato.
  • Kort beskrivelse av hendelsen/skadeomfanget.
  • Involvert part (f.eks. bil/maskin).
  • Hvis personskade; viktig at arbeidsgiver signerer for å bekrefte ansettelsesforholdet.

Behandlingsprosessen

Når Protector mottar skademeldingen starter saksbehandlingen umiddelbart.

Alle som har fylt ut og signert skademeldingsskjema blir kontaktet pr. telefon innen 3 virkedager fra Protector mottar meldingen.

Etter samtalen gjøres det en vurdering om det er mulig å ta et raskt oppgjør for å få saken avsluttet, eller om det er nødvendig å innhente ytterligere informasjon for videre behandling av skadesaken. Dersom det er nødvendig med ytterligere behandling, vil en skadebehandler ta kontakt med skadelidte for nærmere informasjon.

Meld skade

Skade meldes direkte til Protector Forsikring om ikke annet er avtalt med Virke Forsikring. Det er viktig at skaden meldes så raskt som mulig.

Nye skader kan meldes direkte her på våre nettsider. Du får skadenummer, informasjon om egenandel mm umiddelbart, og vi tar kontakt innen 1 virkedag.

Misfornøyd?

Dersom du er misfornøyd med behandlingen eller skadeoppgjøret, er du velkommen til å sende inn en klage. Ta først kontakt med din skadebehandler for å se om problemet kan løses direkte. Blir dere ikke enig, kan du sende en mail til vårt sentrale klageorgan; klage@protectorforsikring.no .

Klageorgan

Ønsker du klagen fremmet for et eksternt klageorgan, kan du kontakte Finansklagenemnda (FINKN), klagenemnda for forsikring, bank, verdipapirfond og finans.

Kontaktinformasjon

Protector Forsikring ASA, Skademelding bedrift

Postboks 1351 Vika, 0113 OSLO

E-post: skade@protectorforsikring.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp (f.eks. bilberging), ring +47 24 13 18 88 (døgnbetjent).