Juridiske tjenester

Er du medlem av Virke, har du tilgang på et av Norges ledende advokatmiljøer innenfor arbeidsrett og forretningsjus. Vi jobber tett på våre medlemmer hver dag, og hjelper dem med å finne de gode løsningene.

Som medlem i Virke får du rådgivning i arbeidsrettslige, tariffrettslige og forretningsjuridiske spørsmål. 

Du kan kontakte våre advokater direkte med de arbeidsrettslige spørsmålene du trenger hjelp til. I forretningsjuridiske spørsmål får du en førstehåndsvurdering inkludert i kontingenten, og 40 prosent rabatt på øvrige forretningsjuridiske oppdrag. 

Vi har et sterkt prosessjuridisk fagmiljø som tilbyr deg rettssaksbistand til en svært gunstig pris. Vi har et egenandelstak innen arbeidsrett, og av markedets beste medlemspriser innen forretningsjus.

Har dere behov for kompetansepåfyll? Vi holder ukentlig kurs innen flere juridiske områder. Vi kan også skreddersy kurs for din virksomhet.

Vi leverer også alt det faglige innholdet i Virkes digitale tilleggstjenester, som Arbeidsgiverguiden, digitale håndbøker og oppfølgingsverktøy.

Tjenester du får rabattert pris på:

 • Bistand i rettssaker
 • Forretningsjuridisk bistand (førstehåndsvurdering er inkludert i kontingenten)
 • Bistand i forhandlingsmøter, sluttavtaleforhandlinger og Forliksrådet
 • Åpne og bedriftsinterne kurs
 • Digitale tilleggstjenester som Arbeidsgiverguiden og Styres, digitale håndbøker og oppfølgingsverktøy

Kostnad avhenger av hvilken tjeneste som etterspørres.

Dette kan vi hjelpe deg med innen arbeidsrett

 • Rådgivningstelefonen

  Vår rådgivningstelefon har til enhver tid tre erfarne advokater eller rådgivere som svarer på juridiske spørsmål innen arbeidsrett. Tilbudet gjelder for våre medlemmer og abonnenter av Arbeidsgiverguiden som har kjøpt rådgivningstelefonen som tilleggstjeneste. 

  Dersom du heller vil skrive til oss enn å ringe, svarer vi også på spørsmål på e-post på arbeidsrett@virke.no. 

 • Juridisk rådgivning og advokatoppdrag

  Som medlem i Virke får du rådgivning i arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Vi bistår blant annet i forhandlinger, tvisteløsning, omorganisering og nedbemanning, tarifftvister og sluttavtaleforhandlinger. 

  Våre advokater og rådgivere kjenner medlemmene og bransjen godt, og har spesialkompetanse innen flere områder:

  • ansettelse 
  • arbeidstid
  • oppfølging av sykemeldte
  • forhandling og tvisteløsning
  • omorganisering og nedbemanning
  • tarifftvister
  • ferie
  • lønn og bonus
  • permisjon
  • virksomhetsoverdragelse
  • opphør av arbeidsforhold
  • sluttavtaler
  • permittering
 • Bistand i rettssaker

  Virke har en egen avdeling som bistår medlemmene i arbeidsrettslige tvister for de ordinære domstolene og Arbeidsretten. Avdelingen består av erfarne prosedyreadvokater med bakgrunn fra domstolene, politiet og større advokatfirmaer. Vårt mål er å hjelpe medlemmene med å finne en best mulig løsning på saken.

  Som medlem bør du ta kontakt oss dersom du ønsker å ta ut stevning, eller når du mottar stevning fra motparten eller retten. Våre prosedyreadvokater har særlig erfaring med forhandlinger og tvisteløsning, og bistår med alt fra utarbeidelse av saksdokumenter til føring av rettssaker til en svært gunstig medlemspris. Våre advokater prosederer saker over hele landet. Timehonoraret er kr. 1500,- eks. mva. Som medlem er du garantert at endelig fakturabeløp ikke overstiger kr. 45.000,- per oppdrag på arbeidsrettssaker.

  Kontakt oss på epost rettssaker@virke.no

 • Mer om avdelingene for arbeidsrett

  Virkes arbeidsrettsmiljø består av to arbeidsrettsavdelinger - en for små og mellomstore bedrifter og en for store.  Tilsammen har avdelingene 25 erfarne advokater og rådgivere med ulik bakgrunn. De er rekruttert fra blant annet fra advokatfirma, offentlig forvaltning, konsulentbransjen, privat virksomhet og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og privat virksomhet. Vi har spisskompetanse på alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

  Avdelingene gir juridisk rådgivning og tar advokat- og prosessoppdrag for våre medlemmer. Vårt hovedfokus er arbeidsrett fra A til Å, men vi bidrar også innen generelle HR-spørsmål. I tillegg bistår avdelingene i tariff-forhandlinger og lederutvikling.

  Hovedfokus og spesialkompetanse:

  • ansettelse
  • arbeidstid
  • oppfølgning av sykemeldte
  • forhandling og tvisteløsning
  • omorganisering og nedbemanning
  • tarifftvister
  • ferie
  • lønn og bonus
  • permisjon
  • virksomhetsoverdragelse
  • opphør av arbeidsforhold
  • sluttavtaler
  • permittering

Vi hjelper deg med forretningsjus

 • Rådgivningstelefonen

  Rådgivningstelefonen kan også hjelpe deg med forretningsjuridiske spørsmål. Vi har en advokat på vakt hver dag som besvarer henvendelser.

  Dette er et lavterskeltilbud som gir deg juridisk rådgivning innenfor ca 30 minutter. Du kan også avtale videre bistand mot betaling.

  Ta kontakt på telefon 22 54 17 00 eller send e-post til forretningsjuridisk@virke.no

 • Advokatoppdrag

  Vi tilbyr forretningsjuridisk advokatbistand til våre medlemmer til en svært fordelaktig pris. Våre erfarne forretningsadvokater kjenner medlemmene og bransjene godt. Fra 1. januar 2020 er timeprisen for medlemmer kr. 1500,- eks. mva.

  Vi bygger og utvikler kompetanse etter medlemmenes behov. Vår spesialkompetanse er innen følgende områder:

  • Generell kontraktsrett
  • Agentrett- og distribusjon
  • Husleie og eiendom
  • Offentlige anskaffelser
  • Konkurranserett
  • Selskapsrett
  • Forbrukerkjøp
  • Markedsføringsrett
  • Immaterielle rettigheter
  • Personvern
  • Konkurs og pengekrav
  • Tvisteløsning/ prosess
 • Bistand i rettsaker

  Virke tilbyr rettsaksbistand innen et bredt spekter av forretningsjuridiske rettsområder, herunder kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom. Vårt mål er å hjelpe medlemmene med å finne en best mulig løsning på saken.

  Som medlem bør du ta kontakt oss dersom du ønsker å ta ut stevning, eller når du mottar stevning fra motparten eller retten. Vi bistår også med saker for forliksrådene. Våre advokater har god erfaring med forhandlinger og tvisteløsning, og bistår med alt fra utarbeidelse av saksdokumenter til føring av rettssaker til en svært gunstig medlemspris. Våre advokater prosederer saker over hele landet. Timehonoraret er kr. 1500,- eks. mva.

 • Mer om avdeling for forretningsjus og prosess

  Vår avdeling for forretningsjus og prosess består av ni erfarne advokater som er rekruttert fra blant annet større advokatfirmaer og domstolene. Vi bygger og utvikler kompetanse etter medlemmenes behov.

  Våre prosedyreadvokater innen arbeidsrett tar saker både for ordinære sivile domstoler og arbeidsretten. Advokatene holder også kurs - både åpne kurs og bedriftsinterne.

  Vi har vår spesialkompetanse innen:

  • kontraktsrett
  • husleie
  • offentlige anskaffelser
  • kjøpsrett
  • markedsføringsrett
  • selskapsrett
  • konkurranserett
  • immaterialrett
  • personvern
  • tvisteløsning/prosess både for alminnelige domstoler og arbeidsretten.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.