Forretningsutvikling og vekst

Ledere, på tvers av bransjer fant det krevende å fange opp endringer som kunne bli kritiske for virksomheten. Flere nysgjerrige hoder fanger opp mer enn ett, og derfor inviterer vi til nettverk for forretningsutvikling. 

Jobber du aktivt med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet? Du kan bidra med ditt eget businesscase inn i dette nettverket. Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som rask kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Vekststrategi
  • Hvordan inngå samarbeid med andre viktige aktører
  • Teknologi som støtter vekst
  • Utvikling av forretningsplan
  • Markedsanalyser
  • Digitalisering, hva, når og hvordan?
  • Konkurranseforståelse og posisjonering
 • Samlinger

  • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  19 900 kr eks mva for en syklus.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt