Forretningsutvikling og vekst

Ledere, på tvers av bransjer fant det krevende å fange opp endringer som kunne bli kritiske for virksomheten. Flere nysgjerrige hoder fanger opp mer enn ett, og derfor inviterer vi til nettverk for forretningsutvikling. 

Jobber du aktivt med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet? Du kan bidra med ditt eget businesscase inn i dette nettverket. Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som rask kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Samlinger

  • Pris