Ledernettverk for barnehageledere

Føler du deg alene i rollen som barnehageleder/-styrer? Ikke alt er bestandig like enkelt å diskutere med kollegaer og «konkurrenter» i samme kommune, derfor kan et nettverk sammen med ledere i tilsvarende roller og med like utfordringer være til god hjelp.

Nettverket legger til rette for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, sparring og læring. Du får inspirasjon og fagpåfyll slik at du kan utvikle og styre deg som leder og din virksomhet.

I tillegg til faglig påfyll, vil du også få muligheten til å knytte nye bekjentskaper og etablere viktige nettverk innen bransjen. Dette kan åpne dørene for nye muligheter og samarbeid, samt gi deg verdifull støtte og rådgivning i hverdagen.

Temaer vi kan jobbe med:

 • Barn med særskilte behov – hvordan håndtere krav og rammer med begrensede ressurser?
 • Forebygging av sykefravær – nærvær.
 • Styring versus tilrettelegging – lederutfordringer eller muligheter?
 • Ulike lederstiler og når de er hensiktsmessige.
 • Stresshåndtering av mellomledere

Nettverksgruppen velger selv relevante temaer, bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for dialog. Det faglige innholdet for samlingene bestemmes i fellesskap.

Samlinger

 • Første samling er en dag fysisk med middag
 • Andre samling er en halv dag digitalt møte
 • Tredje samling er en dag fysisk
 • Fjerde samling er en halv dag digitalt 

Pris

Abonnementsprisen per år er 13 125 kroner eks. mva. Prisen inkluderer administrasjon og ledelse av nettverket, faginnhold, eksterne innledere og en middag.

Bli med i nettverket!

Vi kontakter deg for en hyggelig samtale om dette er nettverket for deg

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.