Ledernettverk for SMB-ledere med mange roller

Nettverket passer for ledere eller eiere av små og mellomstore bedrifter som jobber operativt i flere roller og parallelt strategisk med fokus på vekst i bedriften.

I nettverket får du muligheten til å dele erfaringer og kunnskap med andre som har samme type ansvar og utfordringer som deg. Du vil også få tilgang til spennende faglige innlegg og verktøy som kan bidra til å løfte din profesjonelle kompetanse.

Temaer vi kan jobbe med:

 • Ledelse
 • Ny kunnskap, teknologi og trender
 • Prestasjonskultur
 • Strategiarbeid
 • Kompetansedeling
 • Motivasjon av medarbeidere og teambygging
 • Analyse av forretningsmodellen og identifisering av kritiske suksessfaktorer
 • Vekst- og innovasjonsstrategi
 • Økonomisk analyse - muligheter for vekstbedriften
 • Hvordan bygge bedriftsstruktur, bedriftskultur og gode styringssystemer

Nettverksgruppen velger selv relevante temaer, bruker egne konkrete problemstillinger som utgangspunkt for dialog. Det faglige innholdet for samlingene bestemmes i fellesskap.

Samlinger

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj-til-lunsj-samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamlinger på fire timer.

Pris

Abonnementsprisen per år er 20 895 kroner eks mva. Prisen inkluderer administrasjon og ledelse av nettverket, faginnhold, en middag og lunsj på hotell, samt en lunsj-til-lunsj-samling med overnatting.

Bli med i nettverket!

Vi kontakter deg for en hyggelig samtale om dette er nettverket for deg

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.