Search Results here!

Ledernettverk (forbeholdt kvinner)

Vi inviterer til en arena som fører til egenutvikling, både med tanke på fag og ledelse. Vi har to ledernettverk forbeholdt kvinner, et for deg som jobber i ideell og frivillig sektor og et for deg som jobber i AS virksomheter.

  • Om nettverket

  • Hva vil nettverket være for deg?

  • Personlighetsanalyse

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?