Ledernettverk (forbeholdt kvinner)

Vi inviterer til en arena som fører til egenutvikling, både med tanke på fag og ledelse. Vi har to ledernettverk forbeholdt kvinner, et for deg som jobber i ideell og frivillig sektor og et for deg som jobber i AS virksomheter.

  • Om nettverket

  • Hva vil nettverket være for deg?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?