Ledernettverk (forbeholdt kvinner)

Vi inviterer til en arena som fører til egenutvikling, både med tanke på fag og ledelse. Finn ut mer om vårt nettverk.

 • Om nettverket

  Her møter du kvinnelige toppledere fra et bredt spekter i samfunnet med ambisjoner om å utvikle virksomhet og egen lederkompetanse. Nettverket fokuserer på innovativ ledelse og erfaringsutveksling av ledertematikk som er aktuelt i en krevende rolle som leder. Du knytter gode kontakter i en fortrolig arena.

  Ved å bygge hverandre sterke kan du nå ditt fulle potensial som leder. 

 • Hva vil nettverket være for deg?

  • Et kollegafellesskap
  • Et forum for erfaringsutveksling
  • En arena for nye ideer
  • En mulighet til ledelsesfaglig kompetanseheving
 • Samlinger

  Nettverket møtes til fem samlinger i året.  En av samlingene er lunsj til lunsj.

 • Pris

  Kvinnelige ledere Ideell sektor 14 900 kr eks mva for fem møter.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

  Kvinnelige ledere AS 24 900 kr eks mva for fem møter. Dette inkluderer en studietur til Italia, og et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt