Administrasjons- og økonomisjefer for museum

Administrasjon og økonomi er viktige brikker i driften av et museum. Du må tenke langsiktig samtidig som du har fokus på den daglige driften. Ved å være med i et av våre ledernettverk innen museumssektoren møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv.

 • Venteliste

  Dette nettverket er etterspurt og populært, derfor er det dessverre ingen ledige plasser for tiden, men ta gjerne kontakt for å settes på venteliste.

 • Samlinger

  Museene i nettverket er vertskap for samlingene som finner sted to ganger i året. Nettverket pleier og å dra på en lengre utenlandsstudietur hvert andre til tredje år. Nettverket har blant annet vært i Kairo og Istanbul tidligere.

  Nettverket møtes to ganger i året til to-dagerssamlinger. I tillegg reiser nettverket på en studietur til utlandet hvert andre til tredje år.

 • Pris

  9 900 kr eks mva.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt