- Det skapes for få nye arbeidsplasser

Publisert:

Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser. – Vi trenger en politikk for vekst, ikke måtehold.

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen

Uttalelsen kommer i forbindelse med Hovedorganisasjonen Virkes konjunkturseminar i dag. Madsen er bekymret for at sysselsettingsveksten i Norge flater ut. Den mest negative trenden ser vi blant menn mellom 25 og 29 år, hvor andelen i arbeid har sunket dramatisk de siste 10 årene. Det skjer samtidig som vi går inn i en tid med store omstillinger hvor det er forventet at over 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplasser i Norge kan forsvinne som følge av automatisering og digitalisering.

– Det haster å få på plass en god vekstpolitikk som legger til rette for omstilling. Norske arbeidsgivere står også ovenfor store muligheter om man tar i bruk mulighetene teknologien gir oss. Men teknologien vil ikke automatisk føre til en sysselsettingsvekst, sier Madsen.

Etterlyser politikk for flere lønnsomme arbeidsplasser

Virke, som representerer bredden av privat tjenestenæring i Norge, har nylig utført en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter som viser at 23 prosent vil ansette flere det kommende halvåret. Dette er en økning fra 17,4 prosent i fjor, og viser et svakt positivt bilde for 2017.

-Det er bra virksomhetene skal ansette fremover, men det skaper ikke nok jobber sett i sammenheng med alle som forsvinner. Likevel er det åpenbart at mange av de nye arbeidsplassene vil og må skapes innenfor tjenestenæringene. I sektorer som handel, service, kunnskapstjenester og omsorg, er det mye innovasjon og potensial, sier Madsen.

Madsen mener en viktig nøkkel ligger i en næringspolitikk som øker lønnsomhet og investeringsmuligheter i næringslivet slik at nye lønnsomme jobber kan skapes.

- For det første må det bli mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, og konkurransen med det offentlige må bli på like vilkår, slik at det private næringslivet har en reell sjanse til å lykkes. Et tredje viktig moment er forenkling. Det er fremdeles for mange kompliserte lovverk og innrapporteringskrav til at små og middelsstore virksomheter opplever forenkling, sier Madsen.

Omsetningsvekst på 4,5 prosent

Utviklingen i varehandelen er en god indikator for utviklingen i norsk økonomi. Sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit, ser ingen tegn som skulle tilsi særlig sysselsettingsvekst innen varehandelen.

- Generelt er det ventet et noe sterkere år for norsk økonomi i år, men sprekt blir det ikke. Veksten i verdi forblir på noenlunde samme nivå, men mindre prisvekst vil gi vekst i volum i det kommende året. Dette gjør at vi forventer en omsetningsvekst på 4,5 prosent i 2017, avslutter Haartveit.

Se presentasjonen fra seminaret her >>