Appell om avviklet formuesskatt på arbeidende kapital

Publisert:

Virke og 10 andre næringsorganisasjoner ba regjeringen ta et krafttak for å redusere formuesskatten på aksjer, driftsmidler og næringseiendom – den arbeidende kapitalen – på budsjettmøtet denne uken.

Det er estimert at norske eiere betalte 7,5 mrd. kroner i formuesskatt på den arbeidende kapitalen 2017, en økning fra 6,7 milliarder i 2016. Det til tross for at satsen i formuesskatten ble justert ned i forrige stortingsperiode, og arbeidende kapital ble definert ved en egen verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler. Den betalte formuesskatten på norsk næringsliv er estimert å øke ytterligere i 2018, til 8 mrd. kroner.

Skal formuesskatten på arbeidende kapital reduseres i 2019, må verdsettingsrabatten økes mer enn i 2018. Derfor ber Virke og 10 andre næringsorganisasjoner i Alliansen for privat norsk eierskap regjeringen om å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital i denne stortingsperioden. En jevn innfasing av dette målet vil kreve at verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler økes til opp mot 50 prosent i 2019.

Les hele brevet fra Alliansen for privat norsk eierskap HER.

Et offentlig utvalg foreslår å kutte formuesskatten for å bedre norske bedrifters kapitaltilgang