Detaljomsetningen i mai

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte 4,9 prosent fra mai i fjor til mai i år, ifølge SSBs detaljomsetningsindeks.

Sjefsøkonom i Virke, Lars Haartveit
Sjefsøkonom i Virke, Lars Haartveit

Omprofilering av Expert til Power – og resten av bransjens respons på denne – ligger nok bak veksten på hele 29,3 prosent fra mai i fjor til mai i år for elektriske husholdningsartikler. Også postordre/internett (17%), lavpriskjedene i «bredt vareutvalg ellers» (11,5%) og møbelbutikkene (10,8%) viste tosifrede vekstrater i mai.

Det kalde været i stor deler av mai ligger trolig bak fallet i klesbransjens omsetning på 0,5 prosent fra mai i fjor til mai i år.

Vi minner om at det fortsatt har vært klare avvik mellom detaljomsetningsindeksen og terminstatistikken den senere tid, og at for enkeltbransjer kan avvikene være meget store. Samlet sett har vekstraten for detaljomsetningsindeksen eksklusive motorkjøretøyer og bensin ligget om lag et halvt prosentpoeng under terminstatistikkens tall.

Som det fremgikk på vårt konjunkturseminar på mandag ventet vi økte vekstrater fra mai, dagens tall bekreftet vårt bilde av utviklingen presentert da.