Detaljomsetningen opp 3,7 prosent

Publisert:

D etaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3,7 prosent fra september i fjor til september i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks.

Hittil i år er omsetningen opp 3,6 prosent målt mot samme periode i fjor i følge detaljomsetningsindeksen.

Sommervær i september i store deler at landet trakk ned omsetningen i bransjer som klær (0,4) og sko (-15,2). Det var nok heller ikke positivt for sportsbransjen (1,9).

De andre bransjene er nok mindre påvirket.  Apotekene (5,9) viser fortsatt høye vekstrater – denne måneden høyere enn postordre/internett (5,6). Bransjene  bredt vareutvalg ellers (4,7) og  dagligvare/kiosk (4,6) har også grunn til å være fornøyd med septemberomsetningen.

Litt mindre sprekt var det i bransjene elektriske husholdningsartikler (1,6), møbler (1,3) og særlig byggevarehusene (-0,8) i følge detaljomsetningsindeksen. Her skal en imidlertid være oppmerksom på at terminstatistikken fra Statistisk sentralbyrå har vist langt sterkere tall særlig for byggevarehusene, men også for møbelbransjen for den perioden vi har tall for så langt i år, som er første halvår. Virkes egne hurtigindekser tyder også på en sterkere utvikling for disse bransjene i år enn detaljomsetningsindeksen viser.

Samlet sett var altså september "business as usual", med en omsetningsvekst for måneden isolert helt på linje med omsetningsveksten hittil i år. Men sommerværet ga klare bransjeutslag.