Detaljomsetningen opp 6 prosent

Publisert:

D etaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 6 prosent fra august i fjor til august i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks.

- En handledag mer i år enn i fjor – og svak omsetning i august i fjor – ligger bak dette resultatet, sier sjeføkonom i Virke, Lars E. Haartveit. Hittil i år er omsetningen opp 3,6 prosent målt mot samme periode i fjor i følge detaljomsetningsindeksen.

Mange bransjer viste tosifrede vekstrater  i forhold til juli i fjor: Sport (13,8), elektriske husholdningsartikler (12,9), apotek (12,5) og bredt vareutvalg ellers (11,3).Postordre/internett lå helt i spiss med en vekst på 14,7 prosent, og klesbransjen nådde nesten opp i tosifret vekst med 9,8 prosent. Veksten for dagligvare/kiosk  var 2,9 prosent.

Det er liten grunn til å bli euforisk på bakgrunn av tallene for august – tallene må heller vurderes å ligge litt på den svake siden. Ser vi juli og august under ett var veksten fra samme periode året før på 3 prosent for detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin.