En lys fremtid for norsk næringsliv

Publisert:

En undersøkelse utført av Virke viser at næringslivet ser lyst på fremtiden. Men hovedorganisasjonen etterlyser bedre politikk for lønnsomme arbeidsplasser.

På Virkes konjunkturseminar 26. september la hovedorganisasjonen frem ferske prognoser for norsk økonomi og resultatene fra en undersøkelse utført blant næringslivsledere i Norge.

Innsats mot lav sysselsettingsvekst

- Vi ser en utflating av sysselsettingsveksten de siste to-tre årene. Samtidig står vi overfor omfattende endringer i arbeidsmarkedet hvor ny teknologi, demografiske endringer og endret kundeatferd utfordrer våre forretningsmodeller. Dette krever en ekstra innsats for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i tiden fremover, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Virke.

Funnene fra Virkes næringslivsundersøkelse viser et optimistisk næringsliv: Kun én av ti virksomheter har liten tro på mulighetene i markedet de neste 3-5 årene. Størst tro på fremtiden har kunnskapsbasert tjenesteyting, og minst har tradisjonell industri. Imidlertid sier åtte av ti at de har behov for å videreutvikle sentral kompetanse for å lykkes med omstilling: som service- og kundeorientering, teknologiforståelse, samarbeid og kreativitet.

- Norske bedrifter er endringsvillige, men spørsmålet er om det gjøres nok for å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser på politisk nivå, sier Vibeke Madsen.

Partipolitikken treffer ikke de viktigste næringene

Virke har evaluert utkastene til partiprogram som flere partier har offentliggjort den siste tiden, og gitt dem terningkast utfra hvor fremtidsrettet partiene er i sin politikk for næringslivet.

- Vi trenger en politikk som sikrer investeringsmuligheter, risikovilje og tilgang på riktig kompetanse. Og politikken må treffe riktige områder av næringslivet.Mer enn tre av fire jobber med å produsere tjenester og det er her veksten skjer. Verdiskaping fra tjenester og tjenesteinnovasjon vil få en stadig større betydning fremover, snarere enn produkter og råvarer. Jeg er ikke sikker på om norske politikere tar det innover seg, sier Vibeke Madsen.

Kun Venstre nådde så høyt som terningkast fem etter Virkes vurdering. Partiet er det eneste partiet som kan vise til en helhetlig fremtidsrettet næringspolitikk, med et bevisst forhold til at flere lønnsomme jobber først og fremst må skapes i tjenestesektoren

- Virke vil følge utviklingen av partiprogrammene med argusøyne – i mellomtiden forventer vi et statsbudsjett for lønnsomme arbeidsplasser, avslutter Madsen.

Realinntektsvekst neste år

Sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit, gikk gjennom prognoser for de enkelte bransjer. I likhet med mange andre, ser han tegn til at konjunkturbunnen nå er nådd.

- Den høye prisveksten vi ser nå – i første rekke på importerte varer – vil avta klart til neste år. Det vil bidra til økt realinntektsvekst. Mens økte priser har stått for omsetningsveksten i mange bransjer i år, vil det til neste år også bli solgt mer i volum, sier Haartveit.

Også forbrukerne har tro på fremtiden. Tilliten til landets økonomi har økt kraftig i år, melder Virkes sjefsøkonom.

Her kan du se presentasjonene fra seminaret:

Vibeke H. Madsen >>

Lars Haartveit >>