Velkommen til frokostmøte om de nye personvernreglene

Virkeadvokatene ved advokat Maja Glad Pedersen og advokat Sverre McSeveny-Åril inviterer til frokostseminar om personvern, fredag 20. oktober.

Frokostmøtene er de samme som ble avholdt i juni i år. Vi opplever et stort behov for mer informasjon og veiledning blant våre medlemmer og dette er en god anledning til å sette seg inn i regelverket.

Neste år trer de nye personvernreglene i kraft. Dette medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Vi vil gjennomgå hva som blir nytt og hva virksomhetene skal tenke på i forberedelsene til de nye reglene trer i kraft. Virkeadvokatene har også utarbeidet gode verktøy og maler som hjelp til selvhjelp for våre medlemmer. Vi vil også gjennomgå disse verktøyene på frokostmøtet.

Mer informasjon om de nye personvernreglene finner du her