Har du en god ide? Nå er det penger å hente for og realisere den!

Norges forskningsråd lyser nå ut 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer. Forskningsrådet har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Bedrifter har mulighet til å sende inn en skisse før den endelige søknaden, dette for å hjelpe bedrifter som ikke tidligere har søkt om slike midler. Fristen for å sende inn skisse for støtte er 29. august.

Les mer