HMS-seminar for godstransportvirksomheter i Bergen

Publisert:

Er du arbeidsgiver eller ansattrepresentant i en liten eller mellomstor godstransportvirksomhet? Da er du herved invitert til et seminar om hvordan du kan komme i gang med eller styrke arbeidsmiljøarbeidet.

Du vil blant annet lære mer om regelverket, Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i transportbransjen, få veiledning fra erfarne inspektører og jurister fra Arbeidstilsynet og Statens vegvesen og kunne diskutere felles problemstillinger med andre fra samme bransje.

Lær mer om hvordan godt HMS-arbeid lønner seg og bidrar til å redusere risiko i din bedrift.