Hvordan sikre fremtidens kompetansebehov?

Publisert:

Steinar Holden, økonomiprofessor ved UiO, overrekker rapporten om Norges kompetansebehov fremover, til kunnskapsmininster Jan Tore Sanner.

I dag (31.januar 2018) fikk Kunnskapsministeren overlevert den første rapporten om Norges fremtidige kunnskapsbehov fra Det nasjonale kompetansebehovsutvalget (KBU). Virke mener utvalget har gjort et imponerende stykke arbeid med å presentere den kunnskapen vi har i dag, samtidig som de peker på noen veivalg vi må ta fremover.

-Det formelle utdanningssystemet er selvfølgelig viktig, men jeg mener at arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen vi har, sier Vibeke Hammer Madsen, adm.dir. i Virke.

KBU ble oppnevnt i mai 2017 og skal jobbe i tre år med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalget består av forskere og representanter fra arbeidslivet og departementer.

Nødvendig med rett kompetanse

Skal norske virksomheter skape lønnsomme arbeidsplasser er de helt avhengige av at de ansatte har rett kompetanse til rett tid. Rapporten som ble overlevert 31. januar gir noen tydelige eksempler på dårlig samsvar mellom hva det formelle utdanningssystemet tilbyr og hva virksomhetene etterspør.  

Her er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Kompetansenivået i Norge er bra, men det bør bli bedre
  • Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker
  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen
  • Arbeidslivet er en sentral arena for å utvikle kompetansen vi behøver
  • Digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene

Viktig læring skjer på arbeidsplassen

-Det formelle utdanningssystemet er selvfølgelig viktig, men jeg mener at arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen vi har. Når jeg leser rapporten er det slående hvor liten kunnskap vi faktisk har om den læringen som skjer i arbeidslivet hver eneste dag, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

-Jeg mener utvalget må prioritere å få frem denne kunnskapen og se det i sammenheng med hva vi kan forvente at det formelle utdanningssystemet vil kunne levere av kompetanse i fremtiden. Lykkes vi med det, har vi gode forutsetninger for å skape lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden, sier hun.

Mål om å forutse fremtidens behov

-Målet vårt er å være så presise og konkrete som mulig om hvilke kompetanser det er behov for i fremtiden, for eksempel antall sykepleiere i 2030. Det blir viktig å utvikle gode modeller for å kunne forutse fremtidig utvikling så tydelig og presist som mulig, sier Tormod Skjerve, som er Virkes representant i KBU.

Rapporten kan leses i sin helhet HER

Mer informasjon om KBU finnes  HER