Vær obs: Flere meldinger om kataloghaier siste tiden

Publisert:

Virke har fått flere henvendelser om svært aktive kataloghaier etter sommeren. Vi oppfordrer alle virksomheter til å være ekstra påpasselige.

- Alle bør vurdere innkomne avtaleutkast, tilbud og fakturaer nøye, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.

Følgende utsendelser har vært blitt observert siste uken:

1. Faktura for kjøp av «Førstehjelpspakke XL» fra selskap i Litauen.


2. Faktura for kjøp av «Førstehjelpspakke XL» fra selskap i Bulgaria. Begge utsendelsene kommer fra samme selskap. Kjennetegnes ved et stort førstehjelpskors i enten rødt eller grønt.

3. Kampanjetilbud på oppføring i katalog på nett. Gjelder for 36 måneder og koster kr. 4990. Firmaet som sender ut fakturaene er kjent fra lignende forhold tidligere

- Det er viktig å etablere gode rutiner for håndtering av fakturaer og tilbud, slik at falske krav ikke blir betalt, sier Bjerke. 

- Det at katalog-virksomheter fortsetter å sende ut falske fakturaer år etter år, kan tyde på at mange virksomheter betaler den falske fakturaen de mottar. Det er beklagelig.

Undersøkelser som Virke utførte i 2016 viste at rundt 61 % (Ned fra 78 % i 2014) av virksomhetene som svarte hadde mottatt tilbud/fakturaer de mente var svindelforsøk og rundt 16 % (opp fra 12 % i 2014) oppga at de har betalt en eller flere slike.

Bjerke ber alle anmelde forsøk på/fullbyrdet bedrageri slik at politiet får en oversikt over forholdene. Selv om man får melding om at saken henlegges vil antallet anmeldelser gi politiet et bedre grunnlag for å ta ut tiltale. Etter en henvendelse fra Virke til Riksadvokaten i 2016 om større fokus på denne typen kriminalitet har nå både Økokrim og Nasjonalt tverrstatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) satt dette høyt opp på agendaen.

Virkes medlemmer kan få hjelp til å bestride fakturaer de mener er bedrageri. Det er også utarbeidet et standard anmeldelsesskjema som gjør det enkelt å anmelde. Bjerke sier at de har lagt ut en liste over 10 tips som beskytter mot kataloghaier som du finne her

Mottar du noe du tror er forsøk på bedrageri (uansett hvor naivt det ser ut) ber vi om at kopi av faktura/tilbud/ordrebekreftelse sendes til