Mindre arbeidslivskriminalitet gjennom mer informasjonsdeling

Publisert:

I kampen mot arbeidslivskriminalitet har regjeringen lyttet til Virke og næringslivet. Nå vil regjeringen ha mer informasjonsdeling mellom de ulike offentlige organene.

Virke har vært en pådriver for å sikre at etatene samarbeider bedre og utveksler mer informasjon i arbeidet mot kriminelle i arbeidslivet.

Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet er også en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Så langt har det resultert i en nasjonal veileder om informasjonsdeling. Veilederen var til hjelp, men det har også synliggjort betydelige utfordringer i samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Politiet og de andre myndighetene.

Derfor er det veldig bra at regjeringen nå har presentert et forslag om utvidet informasjonsdeling med klar støtte fra alle i næringslivet. 

  • Dette er et gjennomslag for Virke. Det er positivt at regjeringen lytter mer til næringslivet enn Datatilsynet når det gjelder arbeidslivskriminalitet. Dette er godt forslag som vil gjøre det enklere å sikre at myndighetene snakker sammen i stedet for å holde nødvendig informasjon til seg selv og dermed bekjempe de kriminelle mer effektivt, sier Inger Lise Blyverket, direktør for Politikk og tariff i Virke

Forslag fra regjeringen.