Ny organisering i Virke

Virke har gjennomført store endringer i organisasjonen og fått ny ledergruppe. Les mer om ny organisering her:

– Vi tilpasser organisasjonen til det nye arbeidslivet. Målet er å bli en enda bedre støttespiller for alle våre medlemmer, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Hovedorganisasjonen har en over 120 år lang veksthistorie bak seg, med en særlig sterk vekst siden 1990-tallet til i dag. Mye av Virkes suksess ligger i at vi er en ubyråkratisk og lydhør organisasjon som hele tiden utvikler organisasjonen i takt med medlemmenes behov, og Madsen fastslår at grepene som gjøres nå reflekterer det.  

Fire sektorområder

Virke organiserer nå bransjene inn under fire nye sektorområder i Virke. Disse er: Virke Handel, Virke Ideell og frivillighet, Virke Kunnskap og teknologi og Virke Forretningsmessige tjenester.

Alle bransjefellesskap blir videreført innenfor sektorområdene, men det legges til rette for sterkere samarbeid og mer effektiv drift.De fire sektorområdene blir egne sterke resultatsområder med dedikerte fagpersoner med solid og bransjespesialisert kompetanse.

Kindereggeffekten

– Denne omleggingen er et kinderegg, med tre gode effekter: For det første, skal alle bransjeinteressene være enda sterkere representert i toppledelsen og i den videre utviklingen av Virke. For det andre er det samlende for Virke: vi ønsker et lederkollegium hvor vi jobber godt for de interessene medlemmene har på tvers av bransjer. Sist, men ikke minst, vi organiserer oss for å få et sterkere resultatsfokus på alle områder, slik at vi kan yte enda bedre service til våre medlemmer og fylle vår samfunnsrolle, sier Madsen.

Virke er en ubyråkratisk og effektiv organisasjon med 130 ansatte, og lykkes med det takket være en smidig matriseorganisasjon med tjenesteområder som leverer til alle sektorområdene og hovedorganisasjonen som helhet, og det fortsetter vi med. 

– Som en resultatsorientert virksomhet ser vi oss hele tiden i speilet med kritisk blikk for å utvikle organisasjonen videre, i takt med tiden og hva markedet krever av oss. Vi investerer for å kunne tilby stadig bedre tjenester og produkter som skal gjøre hverdagen enklere og resultatene bedre for ledere og virksomheter, sier Madsen.  

Fagområdene Politikk og Forhandlinger slås sammen til en kraftfull avdeling for å jobbe enda mer helhetlig med politikk for næringslivet, samfunnsøkonomiske spørsmål og vilkår på arbeidsplassene. Slik skal vi sikre rammebetingelser og en samfunnsutvikling som våre medlemmer er tjent med. 

Ny toppledergruppe

Virke utvider nå ledergruppen. Den vil nå bestå av ni personer.Disse er lederne for Virkes fire sektorområder og lederne for stab, kommersielle tjenester, juridiske tjenester; politikk og forhandlinger, samt administrerende direktør.

Les mer

Sektorområder

Tjenesteområder

To nye toppledere eksternt

Virke fortsetter å styrke sitt advokatmiljø og får en ny leder for juridiske tjenester inn i ledergruppen. Dette er Elin Spjelkavik som kommer fra stillingen som leder for Personskade Spesial og Forsikringsmedisin i Gjensidige Forsikring.

Til å lede Virkes store bransjefellesskap Virke Kunnskap og teknologi, som blir en av fire sektorområder i Virke, henter hovedorganisasjonen Hans Christian Westlye. Westlye kommer fra stillingen som Head of Business Development i Information Logistics and Services i Evry. Virke Kunnskap og teknologi representerer over 2000 kunnskapsbedrifter i Norge.

 Begge tiltrer 1. april 2018. 

- Vi har så mange dyktige og engasjerte folk i Virke, og med flere nye krefter med på laget, så er Virke rigget for videre vekst, avslutter Vibeke Hammer Madsen.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Martha Haukaas.

Les mer