Skal møte næringslivets akutte kompetansebehov

Publisert:

Kunnskapsmininter, Vibeke, Statsminister

Fredag 3. februar signerte Vibeke Hammer Madsen Nasjonal kompetansepolitisk strategi sammen med partene fra arbeidslivet og regjeringen. Virke har vært en sterk pådriver og en av hovedinitiativtakerne bak strategien. Vi er veldig glade for at den endelig har kommet på plass, og er spesielt fornøyd med tre ting:

  1. Hele strategien er orientert mot å bedre utnytte mulighetene: Den ser at vi i Norge må jobbe målrettet for å bygge rett kompetanse slik at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologiutviklingen, globaliseringen, migrasjon og andre viktige utviklingsdrivere. Opprettelsen av det nasjonale kompetansebehovsutvalget (KBU), bestående av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementene, skal gi oss et mye bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, for virksomhetenes kompetanseplanlegging og individenes valg av utdanning.
  2. Den løfter læringen som skjer i arbeidslivet. Dette er viktig både for å utnytte den kompetansen vi faktisk har i Norge og legge til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling i arbeidslivet. Strategien vil legge til rette for bedre beskrivelser av kompetansen som erverves i arbeidslivet og gi den anerkjennelse som fortjent og slik skape incentiver for livslang læring.
  3. Utenlandsk kompetanse som ressurs: Den tar inn over seg at utenlandsk utdanning og kompetanse vil være en viktig ressurs for Norge, og at kompetansepolitikken er viktig for integrering. Det skal utarbeides bedre systemer og samarbeid for å få flyktninger og andre raskt inn i arbeidslivet, enten direkte for videre internopplæring eller via det formelle utdanningssystemet.

Den nasjonale kompetansepolitiske strategien er et stort skritt i riktig retning at vi kan lykkes med at virksomhetene kan ha rett kompetanse til rett tid. Sammen med medlemmene våre skal Virke jobbe for å sette strategien til live Norge rundt.

Les Vibekes kronikk om dette på Nye Meninger HER