Virke har signert ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Publisert:

-Vi er opptatt av at ungdom sikres mulighet til å fullføre sin utdanning innen våre virksomheter, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.
Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Virke mener det er et stort potensial for læreplasser innenfor tjenesteytende næringer. Derfor ser vi positivt på rapporten fra det yrkesfaglige utvalget for kontor, handel og service der det foreslås at kjedeskolene bør integreres som endel av fagopplæringen. 

- På denne måten kan vi forme fremtidens utdanning slik at den er tilpasset Norges største sysselsetter, der 8 av 10 jobber, sier Madsen.
Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe.

Et annet viktig grep er mer lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser. Virke har ledet et arbeid med å fornye yrkesopplæringsnemndene som vil være sentrale for å jobbe med samfunnskontrakten lokalt.

- Virke mener det største potensialet for å få skapt flere læreplasser er å inkludere kjedeskolene som en del av fagopplæringen. Vi har store forventninger til rapporten fra de yrkesfaglige utvalgene. De anbefaler at kjedeskolene bør være en del av opplæringen til fagbrev. Det mener vi er avgjørende og viktig når vi signerer en ny samfunnskontkrat. I dag lever lærlingordningen og kjedeskolene atskilte liv, avslutter Madsen.

Foto: Kunnskapsdepartementet.