Virkeadvokater oppnevnt som medlemmer av Forbrukertvistutvalget (FTU) for fire nye år

Publisert:

Etter behandling i regjeringen er Virkeadvokatene Anders Aasland Kittelsen og Jon Fors- Skjæveland oppnevnt som medlemmer i FTU med særlig innsikt i de næringsdrivendes interesser. Advokatene er spesialister på forbrukerlovgivningen.

Advokat Jon Fors Skjæveland     Advokat Anders Aasland Kittelsen

Virkeadvokatene Jon Fors-Skjæveland
og Anders Aasland Kittelsen

Gjennom arbeidet i FTU er våre advokater tett på forbrukerkjøpsrettslige saker og vet hvordan disse best skal løses. Det er derfor av stor verdi både for våre medlemmer og Forretningsjuridisk enhet i Virke at våre advokater rekrutteres inn i slike klageorganer

FTU er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukerkjøp som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett.