Virkes generalforsamling 2017 er overstått

Publisert:

Generalforsamlingen har valgt nytt sentralstyre og Virkes hovedstyre er med vedtektsendringene som ble vedtatt endret til et virkeråd.

Stoler i Virkes lokale

Konsernsjef Nils Sund fra Malorama ble valgt til ny president og adm. direktør Jørn Henning Theis fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse ble valgt til visepresident.

Virkes nye sentralstyre og virkeråd vil bli publisert på nettsidene våre innen kort tid.