Ellen Bolstad

Advokat

Ellen Bolstad har betydelig erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes største medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelser, oppsigelser og forhandling av sluttpakker, samt omorganisering, nedbemanning og tariffspørsmål knyttet til dette.

Epost
Direktetelefon
980 44 018
Mobiltelefon
980 44 018

Rettsområder:
Kollektiv og individuell arbeidsrett, HR

Erfaring:
2012-dd, Advokat Arbeidsrett og HR, Hovedorganisasjonen Virke
2011-2012, Advokat, Arbeidsgiverservice, Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
2010-2011, Forhandlingsleder, Widerøe Flyveselskap AS
2003-2004, Rådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet
1999-2003, Advokat, Kontorfelle i Advokatfirmaet Tørresby og Seegaard Dahlberg ANS
1995-1999, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Notar AS

Utdannelse:
2008, Masteremne i individuell arbeidsrett
1999, Advokatbevilling
1994, Cand jur, Universitetet i Oslo (spesialfag barnerett)

Ansatte i samme avdeling