Virke.no

Inger Lise Blyverket

Direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk

Er ansvarlig for forhandlinger og tariffutvikling i tillegg til å lede Virkes arbeid med arbeidslivspolitiske saker innenfor områdene arbeidsmarked, arbeidsmiljølov, arbeidsinnvandring, arbeidsmiljøkriminalitet, inkluderende arbeidsliv og kompetanse.

Epost
Direktetelefon
971 48 690
Mobiltelefon
971 48 690
Twitter

Ansatte i samme avdeling