Virke.no

Marte Buaas

Seniorrådgiver (i permisjon)

Jobber med områdene integrering, mangfold, inkludering, likestilling og ikke-diskriminering. Arbeidsoppgaver innebærer politisk arbeid, medlemsbistand, konferanser og prosjektarbeid. Er også bransjeansvarlig for kunnskap og teknologibransjen Virke tiltaksarrangører.
Epost
Mobiltelefon
419 06 420

Ansatte i samme avdeling